top of page

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Trinity International Co., Ltd.

กระเป๋าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ทางโรงงานเคยผลิตให้ลูกค้า หากท่านลูกค้าสนใจแบบที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ สามารถปรับเปลี่ยนสีผ้า อะไหล่ และ ขนาด ได้อย่างตามความต้องการ หรือหากท่านลูกค้ามีแบบที่ต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตัวจริง หรือที่เห็นในอินเตอร์เน็ต หรือออกแบบกระเป๋าที่ต้องการเองก็สามารถติดต่อเข้ามาให้ทางโรงงานผลิตได้

Shopping Bags

Foldable

Stationary

Others