top of page

มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

มีผู้ใช้บริการมากกว่า 300 บริษัท และองค์กร

Trinity Inter Company.jpg
industrial-sewing-workplace-2021-08-29-06-58-27-utc.jpg
woman-working-in-textile-industry-2021-08-29-06-58-37-utc.jpg
บริษัทของเรา

บริษัท ทรินิตี้ อินเตอร์แนทชั่นแนล จำกัด เริ่มกิจการในปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทผลิตกระเป๋า กระเป๋าพรีเมี่ยม เรามีโรงงานกระเป๋าและทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับของลูกค้าภายในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย อังกฤษ ฯลฯ
โรงงานของเรา
 
โรงงานของเรามีพื้นที่รวมกว่า 1500 ตารางเมตร จัดสัดส่วนเป็นพื้นที่ของสำนักงาน ไลน์การผลิต โกดังจัดเก็บสต็อกผ้า อุปกรณ์ต่างๆ และสินค้าของลูกค้า รวมถึงพนักงานคุณภาพกว่า 100 คน พร้อมร่วมกันทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมายของลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมต้องเป็นเรา?

เราเป็นโรงงานผลิตกระเป๋าขนาดกลาง มีกำลังการผลิตสูงถึง 30,000 ใบต่อเดือน มากด้วยประสบการณ์ สามารถผลิตกระเป๋าทุกรูปแบบพร้อมปักและสกรีนโลโก้ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร เรารับประกันคุณภาพกระเป๋าและราคาจากโรงงานให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ทีมงานคุณภาพ มืออาชีพ
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี

ทีมงานทุกคนได้รับการพัฒนาฝีมือมาอย่างชำนาญ มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการผลิตกระเป๋าผ้า งานทุกขั้นตอนผ่านสายตาของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงสร้างความเชื่อมั่นในระดับประเทศกว่า 300 องค์กร และกว่า 1,000 หน่วยงานธุรกิจ

bottom of page