สถานที่ตั้ง

Trinity International Co., Ltd.

บริษัท ทรินิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

166 ซ.สีหบุรานุกิจ 6 ถ.สีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์
สำนักงาน:
(+66)   02 540 5140
แฟกซ์:
(+66)   02 540 5145
มือถือ:
(+66) 081 612 9035
อีเมลล์:       sales@trinityinter.com

Success! Message received.