top of page

ติดต่อเรา
เพราะเราคือ โรงงานผลิตกระเป๋า
อับดับที่ 1 ของประเทศไทย

ประสบการณ์ 30 ปี กว่า 300 บริษัท องค์กร

สถานที่ตั้ง

Trinity International Co., Ltd.

บริษัท ทรินิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

166 ซ.สีหบุรานุกิจ 6 ถ.สีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์
มือถือ:

Success! Message received.

bottom of page