ขั้นตอนการสั่ง

1. ติดต่อมาที่เรา

เพื่อสอบถามรายละเอียดสินค้า และแจ้งรายละเอียดกระเป๋าที่ต้องการสั่งผลิต

4. ลูกค้าตรวจความเรียบร้อย

ลูกค้าตรวจความเรียบร้อยของกระเป๋าตัวอย่างก่อนลงผลิตจริง

2. บริษัทส่งใบเสนอราคา

ทางเราจะส่งใบเสนอราคาไปให้ ลูกค้ายืนยันการสั่งผลิต และเซ็นใบเสนอราคากลับมา

5. เริ่มขั้นตอนการผลิต

เริ่มขั้นตอนการผลิต โดยระยะเวลาในการผลิตประมาณ 30-45 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนและรายละเอียดความยากง่ายของสินค้า

3. ขึ้นตัวอย่างกระเป๋า

ทางบริษัทจะขึ้นตัวอย่างกระเป๋า ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

6. ส่งมอบสินค้าและชำระเงิน

ส่งมอบสินค้าและชำระเงิน โดยทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ในบริเวณกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล

*ทางโรงงานรับออร์เดอร์ขั้นต่ำที่ 150 ถึง 500 ใบ ขึ้นกับขนาดและความซับซ้อนของแบบกระเป๋า