© 2018 Trinity Internaltional Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Trinity International Co., Ltd.

P5017104
P5017102
P5017089
P5017088
P5017122
P5017119
P5017120
P5017101
P5017091
Show More
P5017099
P5017092
P5017097
P5017096
P5017098
P5017106
P5017108
P5017107
P5017102
Show More
กระเป๋าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ทางโรงงานเคยผลิตให้ลูกค้า หากท่านลูกค้าสนใจแบบที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ สามารถปรับเปลี่ยนสีผ้า อะไหล่ และ ขนาด ได้อย่างตามความต้องการ หรือหากท่านลูกค้ามีแบบที่ต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตัวจริง หรือที่เห็นในอินเตอร์เน็ต หรือออกแบบกระเป๋าที่ต้องการเองก็สามารถติดต่อเข้ามาให้ทางโรงงานผลิตได้