ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Trinity International Co., Ltd.

P5017104
DSC00387
P5017089
DSC00335
DSC00263
DSC00442
DSC00247
DSC00294
P5017091
Show More
DSC00560
DSC00545
DSC00214
DSC00205
DSC00189
P5017106
P5017108
DSC00416
DSC00082
Show More
กระเป๋าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ทางโรงงานเคยผลิตให้ลูกค้า หากท่านลูกค้าสนใจแบบที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ สามารถปรับเปลี่ยนสีผ้า อะไหล่ และ ขนาด ได้อย่างตามความต้องการ หรือหากท่านลูกค้ามีแบบที่ต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตัวจริง หรือที่เห็นในอินเตอร์เน็ต หรือออกแบบกระเป๋าที่ต้องการเองก็สามารถติดต่อเข้ามาให้ทางโรงงานผลิตได้

© 2020 Trinity Internaltional Co., Ltd. All Rights Reserved.