ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Trinity International Co., Ltd.

P5017104
P5017104
DSC00387
DSC00387
P5017089
P5017089
DSC00335
DSC00335
DSC00263
DSC00263
DSC00442
DSC00442
DSC00247
DSC00247
DSC00294
DSC00294
P5017091
P5017091
DSC00560
DSC00560
DSC00545
DSC00545
DSC00214
DSC00214
DSC00205
DSC00205
DSC00189
DSC00189
P5017106
P5017106
P5017108
P5017108
DSC00416
DSC00416
DSC00082
DSC00082
กระเป๋าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ทางโรงงานเคยผลิตให้ลูกค้า หากท่านลูกค้าสนใจแบบที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ สามารถปรับเปลี่ยนสีผ้า อะไหล่ และ ขนาด ได้อย่างตามความต้องการ หรือหากท่านลูกค้ามีแบบที่ต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตัวจริง หรือที่เห็นในอินเตอร์เน็ต หรือออกแบบกระเป๋าที่ต้องการเองก็สามารถติดต่อเข้ามาให้ทางโรงงานผลิตได้